1985 Aur Ab Kay Mehmaan

1985 K Mehman

Ghar Atey Hi: Asalamo Alaikum Kia Hal Hai? Aba G Thik Hain? Bachon Ka Kia Hal Hai…?

2013 K Mehman

Ghar Atey Hi: Asalamo Alaikum Kia Hal Hai?

Bareek Pin Wala Charger Hai..???

Similar SMS:

Tags: