Agar Abhi Soye Nahi Ho

Excuse Me!

Agar Abhi Soye Nahi Ho Aur Msg Perh Rahe Ho To EID MUBARAK

Agar So Gaye Ho Aur Msg Subha Perho Ge To Again EID MUBARAK

In Short…

EID MUBARAK 🙂

Similar SMS: