Elahi Aabroo Rakhna, Bara Nazuk Zamana Hai

DecentBanners Freelance Graphic Designer

Elahi Aabroo Rakhna, Bara Nazuk Zamana Hai

Dilon Me Kufr Rakhte Hain, Bazahir Dostana Hai

Similar SMS:

Tags: ,