Mulk Ki Taraqi

Agar ham isi raftar se TARAQI krte rahay to..

Anqareeb 100 ka card load karane pe sirf JAZAK-ALLAH ka msg aya karega 🙂

Similar SMS:

Tags: