Rehem Aur Karam Me Kia Farq Hai?

Kisi Buzurg Se Pucha Gaya,

REHEM Aur KARAM Me Kia Farq Hai?

Buzurg Ne Jawab Diya:

Jo Talab Karne Per Mil Jae Wo REHEM Hai,

Aur Jo Baghair Talab Kiye Mil Jae Wo KARAM Hai

Similar SMS:

Tags: ,