123

Chorh Diye Wo Dhanday

Chorh Diye Wo Dhanday

Jin Ke Anjam The Gande

Pura Mahina Naik Kamo Mein Bitaonga

Ab Eid Ke Bad Hi Nayi Bachi PhasaoGga

(,”)/ hat ja yar
/).) masjid ja
/_ \_ reha hon