Usay Sajnay Ki Sanwarnay Ki Zaroorat Hi Nahi

Usay Sajnay Ki Sanwarnay Ki Zaroorat Hi Nahi

Uspy Jachti Ha Haya Bhi Kisi Zewar Ki Tarha!

Similar SMS:

Tags: , ,